Menetelmät

Faskiamanipulaatio 

(Stecco)

Faskiamanipulaatio on tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin kehitetty hoitomuoto. Tuki- ja liikuntaelimistön lisäksi faskiamanipulaatiota voidaan käyttää myös sisäelinten toimintahäiriöiden korjaamiseen (fascial manipulation for internal dysfunctions, FMID). Tällöin vaikutetaan välillisesti sisäelinten toimintaan syvien tai pinnallisten faskioiden kautta. Menetelmän soveltamisesta hyötyvät myös neurologiset ja lasten fysioterapian asiakkaat. Menetelmän on kehittänyt italialainen fysioterapeutti Luigi Stecco 40 vuoden kliinisen työn ja tutkimuksen pohjalta.

Faskiamanipulaatio on menetelmä joka pohjautuu aivan uuden tyyppiseen biomekaaniseen malliin ihmiskehon toiminnasta. Ihmiskeho ei ole vain luita, lihaksia, hermoja, verisuonia ja sisäelimiä omana itsenään vaan kaikki nämä rakenteet ovat faskiakudoksen avulla yhteydessä toisiinsa. Tämän uuden näkökulman avulla faskiamanipulaatio koulutuksen käynyt fysioterapeutti pystyy tulkitsemaan faskiakudoksen osuutta tuki- ja liikuntaelimistöön sekä sisäelimiin liittyvissä toiminnanhäiriöissä ja tarvittaessa normalisoimaan faskiajärjestelmän toimintaa erilaisin manuaalisin tekniikoin toteutetulla käsittelyllä.

Faskiamanipulaatio on rekisteröity tuotemerkki, jota saavat käyttää vain koulutuksen käyneet fysioterapeutit ja lääkärit. Koulutuksen käynyt fysioterapeutti tai lääkäri, joka käyttää menetelmää sen alkuperäisen ajatuksen mukaisesti, tekee ennen ensimmäistä hoitoa aina huolellisen alkuhaastattelun. Tämä on usein tärkein vaihe koko hoidossa. Alkusyiden selvittely onkin varsinaista salapoliisityötä, jossa hyvä faskiajärjestelmän biomekaaninen tuntemus on ensiarvoisen tärkeää. Faskiajärjestelmän ongelmat voivat olla pitkään piilossa kehon kompensaatiokyvyn vuoksi. On esimerkiksi mahdollista, että tämän hetken niskakipuoireilu voi olla saanut alkunsa jo vuosia sitten tapahtuneesta nilkan nyrjähdys tapaturmasta tai vatsan seudun operaatiosta. Alkuhaastattelun perusteella terapeutti muodostaa hypoteesin ongelmasta, joka varmennetaan faskiakudoksen palpaatiolla (käsin tunnustelu) tarvittavilta alueita, joskus koko kehosta. Steccon faskiamanipulaaio level 1-3 koulutuksen käynyt fysioterapeutti osaa tutkia ja hoitaa syvän fakiakudoksen sekä pinnallisen faskiakudoksen toiminnan häiriöitä. Erilainen faskiakudos tarvitsee erilaisen käsittelytekniikan riippuen siitä mihin hoidolla tähdätään. Itse käsittely on usein hetkellisesti kivuliasta, koska faskiakudos todella hyvin hermotettua, mutta tämä käsittelyn aikainen kipu helpottaa käsittelyn aikana melko nopeasti.

Faskiamanipulaatiota kannattaa kokeilla jos sinulla on esimerkiksi seuraavanlaisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja tai toimintahäiriöitä:

 • niska-hartiavaivat, päänsärky, huimaus, tinnitus, whiplash
 • purentaelimien toimintahäiriöt
 • selkäkivut, fasettinivelten kivut, iskias, SI-nivelen kivut, piriformissyndrooma, häntäluuvaivat
 • olkapään vaivat, kiertäjäkalvosimen kivut ja jännetulehdukset
 • kyynärpää ja rannevaivat esim. tennis- ja golfkyynärpää, rannekanava-ahtauma
 • lonkan nivelrikko, lonkkavaivat esim. trochanterbursiitti (limapussitulehdus)
 • polvivaivat, nivelrikko, hyppääjän polvi, juoksijan polvi
 • nilkka ja jalkaterävaivat, plantaarifaskiitti, mortonin neuralgia, penikkatauti
 • tapaturmien ja leikkausten jälkitilat
 • rasitusvammat
 • eripuolilla kehoa ilman "syytä" esiintyvät kiputilat

Faskiamanipulaatio (FDMI) voi auttaa sinua lähes kaikissa sisäelinoireissa, jotka eivät johdu sairaudesta. Esimerkkejä tällaisista tapauksista:

 • äänen käheys, yskä, palan tunne kurkussa
 • vatsavaivat: ummetus, vatsan turvotus, liian hidas tai vilkas suolentoiminta
 • refluksivaiva, närästys
 • ruoka-aineelle herkistyminen ilman varsinaista allergiaa
 • kuukautiskiertoon liittyvät häiriöt, kivuliaat kuukautiset
 • lantionpohjan häiriöt ja kiputilat
 • virtsaamiseen liittyvät ongelmat; virtsan pidätysongelmat, tihentynyt virtsaamistarve
 • kivulias rasvan/selluliitin kertyminen pienelle alueelle

KOKEMUKSENI FASKIAMANIPULAATIOSTA:

"Olen aloittanut faskiamanipulaatio menetelmän opiskelun vuonna 2014. Fysioterapeuttina faskiamanipulaatio menetelmään perehtyminen on ollut minulle silmiä avaava ja se on todella muuttanut minun tapaani ajatella ihmiskehon toimintaa. Menetelmää käytettyäni aloin saada nopeampia, parempia ja pysyvimpiä tuloksia asiakkaideni kanssa. Faskiamanipulaation avulla tuki- ja liikuntaelinkivuissa päästään nopeammin siihen tilanteeseen, että pystytään tekemään kuntoutuksessa oleellisessa osassa olevaa terapeuttistaharjoittelua kivuttomammin. Faskiamanipulaatio on ollut mielestäni se puuttuvat palanen, jota olen tarvinnut kaikkien aiemmin hankittujen taitojen ja menetelmien rinnalle. Nyt pystyn hoitamaan ihmisiä paremmin kokonaisuutena."

Henna Tillanen, Kehopysäkki yrittäjä


Akupunktio

Akupunktio on tuhansia vuosia vanha Kiinassa syntynyt hoitomuoto. Akupunktio tarkoittaa pistämistä, akupunktuuri pistämällä hoitamista. Akupunktuurissa pistetään neula kehoon tarkoin määriteltyihin kohtiin tarkoituksena ehkäistä tai hoitaa sairautta tai vaivaa. Kiinalaisessa lääketieteessä akupunktuuri pohjautuu teoriaan viidestä elementistä, iyn-yang käsitteeseen ja käsitykseen Qi:stä. Klassisen kiinalaisen akupunktuurin oppien mukaan meridiaanit eli akupunktio kanavat muodostavat verkoston, joita pitkin Qi virtaa kuin vesi puroissa. Länsimaisen lääketieteen akupunktuurissa käytetään akupunktiopisteitä ja meridiaaneja, mutta hoidon selitysmallit eivät pohjaan kiinalaisen lääketieteen teorioihin vaan tietämykseemme ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta.

Akupunktiopisteet ovat nykytietämyksen mukaan alueita, joissa sijaitsee runsaasti pinnallista hermotusta, verisuonitusta tai ne ovat alueita, joissa hermot ja verisuonet läpäisevät faskian. Kun neula läpäisee ihon, se aikaan saa sekä paikallisen reaktion pistokohdassa että sentraalisen reaktion siinä vaiheessa, kun neulan piston aiheuttamat viestisignaalit saavuttavat selkäytimen ja aivojen tason. Paikallisesti neula aiheuttaa kudosvaurion, joista tieto välittyy hermojärjestelmän kautta keskushermostolle, jonka seurauksena aivot käskyttävät kehon eri biologiset järjestelmät, kuten verenkierto, immuuni- ja umpieritysjärjestelmän korjaamaan syntyneet vauriot. Keskushermoston (selkäydin ja aivot) alueella neulotus aikaan saa muun muassa kipua inhiboivien välittäjäaineiden vapautumisen. Yleisesti akupunktuuri edistää kehon homeostaasia eli kehon eri järjestelmien tasapainoista toimintaa ja stimuloi kehoa parantamaan itse itsensä. Akupunktiota voidaan tehokkaasti käyttää myös lihastriggereiden hoitoon hyvin paikallisesti. Tämän tyyppistä hoitoa kutsutaan usein kuivaneulaukseksi eli dry needlingiksi. 

Lääketieteellisessä akupunktiossa akupunktuuria käytetään pääsääntöisesti kivun hoidossa, mutta hyötyä on havaittu myös joiden sairauksien ja oireiden hoidossa. Akupunktuurin avulla voidaan hoitaa muun muassa:

 • selkä, niska, olkapää, kyynärpää, polvi ja lonkkakipuja
 • päänsärkyjä, migreeniä
 • kasvojen alueen kivupuja, purentalihaskipuja
 • iskias, hermokivut
 • kuukautiskierron ongelmia tai kuukautiskipuja, vaihdevuosioireita
 • yliaktiivista rakkoa
 • raskauspahoinvointia
 • toiminnallisia vatsavaivoja (refluksi, ummetus, ärtynyt suoli)
 • uniongelmia, stressiä, ahdistusta ja masennusta
 • toiminnallista lapsettomuutta
 • allergista nuhaa, astmaa

Yleisesti akupunktuurihoito ei toimi kertahoitona vaan hoidot toteutetaan sarjoina. Yleensä hoitovasteen saaminen vaatii 4-6 hoitokertaa, joissain kroonisissa tapauksissa enemmänkin. Yhden kerran akupunktuurihoidon jälkeen ei voi vielä todeta toimiiko menetelmä vai ei. Akupunktiossa neulotuksen kesto per kerta on n. 20-30 min. Tarvittaessa akupunktiota tehostetaan sähkön avulla, tällöin puhutaan sähköakupunktuurista. Akupunktuurissa kolmannes potilaista ei juurikaan reagoi akupunktuuriin. Toinen kolmannes saa vaivoihinsa selvää helpotusta ja viimeinen kolmannes saa akupunktuurista täydellisen avun vaivaansa. 


Lantionpohjan fysioterapia

Lantionpohjan fysioterapian tavoitteena on hoitaa ja ennaltaehkäistä erilaisia lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöitä. Niitä ovat esimerkiksi virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn liittyvät ongelmat, emättimen laskeumat ja lantionpohjan kiputilat. Lantionpohjan lihaksiston harjoittaminen vaikuttaa myös positiivisesti naisen ja miehen seksuaalitoimintoihin. Keskivartalon ryhti ja tuki ovat myös riippuvaiset lantionpohjan lihaksiston kunnosta. Lantionpohjan fysioterapian tärkein hoitomenetelmä on ohjattu omatoiminen harjoittelu, joka perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan. Fysioterapiassa voidaan hyödyntää lantionpohjan lihastestausta tarkoitukseen soveltuvan mittarin (biofeedback) avulla ja tarvittaessa fysioterapiassa käytetään elektroterapiaa tukemaan harjoittelua. Kehopysäkillä on myös muutamia elektroterapialaitteita, joita voi tarvittaessa vuokrata kotiharjoittelua varten käyttöönsä. Kehopysäkillä lantionpohjan kuntoutuksessa hyödynnetään tarvittaessa myös faskiamanipulaatio osaamista, arpikäsittelyjä sekä akupunktuuria lantionpohjan ongelmien hoidossa. 

Lymfaterapia

Kehopysäkillä lymfaterapiassa toteutetaan lymfahoidon kokonaisuus -terapiaa (LYKO). LYKO on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sairauksia, joiden yhtenä oireena on turvotus. Pääindikaation LYKO -terapialle muodostavat lymfaödeeman eri muodot. Lymfaödeemassa imusuoniston kuljetuskapasiteetti on laskenut tasolle, joka on riittämätön kudoksiin jääneen kuorman poistamiseksi. Seurauksena on imusuoniston mekaanisesta vajaatoiminnasta johtuva valkuaisainerikas turvotus, lymfaödeema. Sen syyt voivat olla primäärejä (imusuoniston synnynnäinen kehityshäiriö) tai sekundaareja (imusolmukkeiden poisto ja sädetys, laajat imusuonistoa vahingoittaneet muut operaatiot, traumat tai toistuneet infektiot; yleensä erysipelas l. ruusu). Aikainen terapian aloittaminen tuottaa parhaimmat hoitotulokset, mutta myös pitkälle edenneissä tapauksissa voidaan turvotusta aina vähentää.

Lymfaödeeman hoidossa Lymfahoidon Kokonaisuus on kaksivaiheinen terapia. Terapian I vaiheen tarkoituksena on turvotuksen vähentäminen. Tähän pyritään intensiivisellä manuaalisella lymfaterapialle 3-5 päivänä viikossa sekä kompressioterapialla sekä asiakkaan itsehoidon ohjauksella. Tuloksellisen terapian edellytys on kaikkien osa-alueiden tehokas toteutus.

Manuaalinen lymfaterapia (lymfakäsittely) aktivoi imusuoniston omaa, aktiivista pumppaustoimintaa (lymfa-angiomotoriikkaa), siirtää turvotusta soluvälitilassa ja stimuloi uusien imusuoni-yhteyksien syntymistä ja toimintaa ödeema-alueen ja terveiden kehonosien välillä. Kompressio kohottaa kudospainetta ja vähentää näin nesteen ulossuodattumista (ultrafiltraatiota ) verisuonikapillaareista, tehostaa lihas- ja nivelpumpputoimintaa sekä stimuloi tätä kautta sekä laskimoiden että imusuoniston toimintaa. Kompressio estää myös liikkeelle saadun nesteen takaisinvirtausta kudoksissa.

LYKO-terapiaa voidaan tarpeen mukaan täydentää käyttämällä erilaisia koneellisia tukihoitoja sekä lymfateippausta. Optimaalisessa tapauksessa terapian I vaihe jatkuu kunnes turvotus ei enää vähene. Tällöin asiakkaalle tilataan mittojen mukaan valmistettava lääkinnällinen kompressiohiha tai -sukka / sukkahousut. Terapian I vaiheessa kompressioterapia toteutetaan sidoksin, hiha tai sukka hankitaan vasta turvotuksen vähentämisen jälkeen. Hoitojen tiheys voidaan vähentää viidestä viikkokerrasta kolmeen vain silloin, kun asiakas voi pitää sidosta koko hoitokertojen välisen ajan eli 2-3 vrk.

Terapian II vaiheen tarkoituksena on saavutetun hoitotuloksen säilyttäminen ja optimointi lääkinnällisen kompressiohihan tai -sukan päivittäinen käytollä, terapeuttisella harjoittelulla, liikunnan ja asentohoidon avulla, toteuttamalla hyvää ihonhoitoa ja muuta turvotusta ennaltaehkäisevää toimintaa sekä tekemällä tarpeen mukaan manuaalista lymfaterapiaa tai toistamalla LYKO-jakso.

Koska lymfaödeema on krooninen sairaus, jatkuu terapian II vaihe läpi elämän. Parhaimmassa tapauksessa asiakas selviää pitkiä aikoja ilman hoitoja ennaltaehkäisevän itsehoidon ja tunnollisen kompressiohihan / -sukan käytön myötä. Turvotuksen pahentuessa LYKO:n I vaihe joudutaan uusimaan. Paras tulos saavutetaan, kun terapia käynnistetään heti turvotuksen alkuvaiheessa. Lymfaödeema kannattaa aina hoitaa, koska edetessään se johtaa mm. sekundaarisiin ihomuutoksiin ja alueellisen immuunipuolustuksen heikkenemiseen.

Lymfaödeeman lisäksi LYKO:lla voidaan hoitaa myös tehokkaasti laskimovajaatoiminnasta johtuvia turvotuksia, trauman tai operaatioiden seurauksena kehittyneitä turvotuksia. Manuaalinen lymfaterapiaa voidaan käyttää myös yhtenä menetelmänä kivunhoidossa esim. CRPS:n tai muun pitkittyneen kivun kohdalla. 

McKenzie-menetelmä 

McKenzie menetelmä® Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia® (MDT) on tutkimus- ja hoitomenetelmä, joka on kehitetty erityisesti selkäranka ja raajakipujen tutkimiseen ja hoitamiseen. MDT:n avulla hoidetaan usein selän ja niskan kipuja (välilevyongelmat, liikehäiriöt), mutta menetelmä antaa keinoja myös lihasten, jänteiden ja nivelten sairauksiin raajanivelissä, kuten olkapään, lonkan, jne. hoidossa.

Sertifioitu MDT terapeutti voi menetelmän avulla nopeasti arvioida asiakaskohtaisesti sopiiko tämä menetelmä juuri tälle asiakkaalle ja voidaanko vaivaa hoitaa MDT:n avulla. MDT menetelmä perustuu huolelliseen tutkimiseen. Tutkimuksessa alkuhaastattelun jälkeen suoritetaan muun muassa toistoliiketestausta, jonka avulla pystytään luokittelemaan ongelma MDT-luokittelun mukaisesti. Luokittelu vaaditaan, jotta vaivaan pystytään antamaan asianmukaista hoitoa.

McKenzie menetelmä perustuu pitkälti asiakkaan opettamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen selkä-, kaula- ja raajaongelmia hoidettaessa. Terapeutin rooli pyritään pitämään niin vähäisenä kuin vain on tarpeen ja asiakas opetetaan itse hoitamaan ongelmansa ja myös ennaltaehkäisemään vaivan uusiminen. Kyseessä on siis todellinen itsehoitomenetelmä. Sertifioitu MDT terapeutti on saanut koulutuksen myös terapeutin tekniikoiden käyttöön mm. nivel mobilisoinneissa ja joskus tätä tarvitaankin kuntoutuksen alkuvaiheessa.

Lisää tietoa menetelmästä osoitteesta https://fi.mckenzieinstitute.org

Vasa Consept

Intialaisen Dr. Rajul Vasan kehittelemä neurologisten asiakkaiden hoitomuoto. Suomessa tunnetuin kuntoutuja, joka on käyttänyt Vasa Conseptia aivovammansa kuntoutuksessaan, lienee entinen freestylehiihtäjä Pekka Hyysalo.

Vasa Conseptissa tavoitteena on toimintakyvyn vahvistuminen ja suorituskyvyn palautuminen sairastumista tai vammautumista edeltävälle tasolle. Aivojen positiivista plastisiteettia (mukautumiskyky) ja kehon hermostoa herätellään säännöllisesti toistetuilla harjoitteilla, jotka kuormittavat erityisesti kehon halvaantunutta puolta. Harjoitteita tehdään itsenäisesti tai avustajan/avustajien kanssa asiakkaan lähtötilanteesta riippuen.

Säännöllisellä ja aktiivisella harjoittelulla on saatu loistavia tuloksia toimintakyvyn parantumiseen halvaantuneissa raajoissa, esimerkiksi liikettä sormiin, joissa aiemmin ei ole ollut mitään toimintaa. Usein myös liitännäisoireet kuten spastisiteetti, klonus (nykivä kouristus lihaksissa)ja tuntopuutokset voivat lievittyä harjoittelun aloittamisen jälkeen. Liikkeen ja motorisen toiminnan parantumisen lisäksi Vasa Conseptin periaatteiden mukaisella harjoittelulla on saatu vaikutuksia myös parasympaattisen hermoston toimintaan ja tämä voi näkyä esim. halvaantuneen raajan lämpötilan muutoksena.

Vasa Conseptin käytöstä on hyviä kokemuksia aivoverenkiertohäiriön ja erilaisten aivovammojen kuntoutuksessa, mutta myös CP-vamma potilailla. Mitä varhaisemmassa vaiheessa kuntoutus päästään aloittamaan sitä vähemmän virheellisiä liikemalleja ehtii syntyä. Vasa Conseptista on myös hyötyä asiakkaille, joiden sairastumisesta tai vammautumisesta on jo kulunut aikaa. Vanhemmissa tapauksissa jo kertyneiden niin sanottujen virheellisten liikemallien purkamiseen menee usein vain enemmän aikaa.

Ota rohkeasti yhteyttä jos olet kiinnostunut kokeilemaan mitä Vasa Conseptin avulla voitaisiin saada aikaan sinulle tai läheisellesi.

Lisätietoa Vasa Conseptista https://www.vasaconcept.fi